Vietnam’da Din ve İnanç

Vietnam’da Din ve İnanç

27 Temmuz 2018 Vietnam Vize 0
Vietnam dini

Vİetnam’da Dİn ve İnanç

Vietnam gerek Hindistan ve Çin gibi iki farklı kültür ekseni arasında yer almasıyla gerek sosyoekonomik ve tarihsel nedenleri ile olsun birçok farklı din ve inanış geliştirmiştir. Vietnam dini hakkında yayınlanan en sonra veriler şu şekilde. Halkın yaklaşık %70’inin inandığı Vietnam halk dinleri olarak geçen inançlar Konfüçyanizm, Taoizm’dir. Halkın geri kalanı ise %12 Budizm, %8 Hristiyan, %5 Caodai ve %5 diğer dinlere inanmaktadır.  Genelde din konusunda hoşgörülü olarak bilinen Vietnam’da misyonerlik yapmak yasaktır.

Vietnam

Vietnam’da Konfüçyüsçülük

Sosyal ve politik bir felsefe olan Konfüçyüsçülük Çin’in Güneydoğu Asya’ya yayılması sonrasında ortaya çıktı. Budizm ise Çin yönetiminin ilk dönemlerinde Çin ve Hindistan arasında seyahat eden misyonerlerin yaptığı eylemler sonucunda Vietnam’a taşındı. Bu dinlerin her biri, Vietnam toplumunda farklı sosyal, dini ve duygusal ihtiyaçları karşıladı.Konfüçyüsçülük, toplumsal düzeni korumak ve nüfusun kitlesinin maddi refahını sağlamak için politik bir felsefe ve bir ahlak sistemi oluşturdu. Konfüçyüsçülük genelde baba oğul, büyük kardeş küçük kardeş, karı koca arasındaki ilişkiyi ön plana çıkararak aileyi toplumun en kilit merkezine yerleştirir. Konfüçyüsçülük çok çalışma ve topluma hizmet gibi kavramları vurgulayarak toplum için de bir iş etiği oluşmasına yardım etmiştir. Ekonominin çoğunlukla tarıma dayandığı Vietnam’da ise Konfüçyüsçülüğün sağladığı bu iş etiği toplumun işini kolaylaştırır ve kişiler arasında dengeli bir iş dağılımı sağlar.

Vietnam’da Budizm

Vietnam dini denilince akla gelen ikinci din Budizmdir. Budizm de tıpkı Konfüçyüsçülük gibi devletin çıkarlarına hizmet etmektense bireyi ele almıştır. Konfüçyüsçülük bu dünyayı ve yaşamı ele alırken, Budizm başka bir dünyayı ele alıyordu. Konfüçyüsçülük hayatın düzenini sağlarken, Budizm, acıları dindirerek ve nefsin kötülüğünden kurtularak huzura kavuşmayı sağlıyordu. Konfüçyüsçülük Vietnam’da egemen din olduğunda kadın haklarını ciddi bir oran da kısıtladı. Eskiden Konfüçyüsçülüğe göre kadınlar kamu hizmetinde ya da bürokraside çalışamazlardı. Şimdi şanslılar ki Vietnam’da tam anlamıyla bir din özgürlüğü ve herkes dinini hiçbir dayatma olmadan içinden geldiğince yaşayabiliyor.

Vietnam’da Taoizm

Diğerlerine benzer olarak bu dini inanış da Vietnam‘a yine Çin aracılığıyla gelmiştir. Taozmin savunduğu görüş dış dünyadaki nesnelerin gerçek olmadığı evrendeki düzenin Tao olduğudur. Varlığı yokluğa indirgeyen Taozim bu yönü nedeniyle de çoğu zaman nihilizmin bir türü olarak da düşünülmüştür. Tao’nun anlamı yol demektir. Gelecek kaygısı ya da geçmişten gelen pişmanlıklar insan doğasında bazı dengesizliklere sebep olur. Taoizm ise doğal akış ve doğal uyum ile birlikte insanın yaşadığı anla bütünleşerek huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlar.

Vietnam

Vietnam’da Hristiyanlık

Hem misyonerlerin çabası hem de Fransa ile uzun süredir devam ettirdiği birlikteliği sayesinde Vietnam’da yaklaşık 8 milyon hristiyan bulunmaktadır. Bunlardan yaklaşık % 95’i katolik ve geriye kalan % 5’lik kısım da protestandır.

Vietnam’da İslam ve Hinduizm

İnsanların öldükten sonra tekrar dirileceğini savunan ve birden fazla tanrıya inanan Hinduizm bir zamanlar modern Vietnam’ı oluşturan bölgede büyük bir dindi, fakat Champa Krallığı’nın yok olmasından sonra bu inanış da yavaş yavaş popülerliğini kaybetti.

İslam’ın ise Vietnam topluluğunda çok yaygın bir din olduğunu söyleyemeyiz. Daha çok konfüçyüsçülüğün ve budizmin gölgesine kalmış olan İslam dinine inanların sayısı ise çok az bir azınlığa tekabül ediyor. Son verilere göre Vietnam’da ki müslüman sayısı 75.000 kişi civarındadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir